Waarom deze training?
Management en leiderschap zijn weliswaar dikwijls met elkaar verweven, doch betreft het twee verschillende takken van sport. Een manager “doet”, maar een leider “is”. In het bedrijfsleven zijn er bovendien genoeg managers te vinden. In veel bedrijven ontbreekt het echter aan leiders.

In deze training ontdek je wat voor leider jij bent. Hoe leid je jouw mensen zonder direct te sturen maar door het voorbeeld te zijn. Waar ligt jouw kracht als leider en waar laat jij je door tegenhouden? Deze training faciliteert het ontwikkelen, verdiepen en het in de praktijk implementeren van jouw authentieke leiderschap.

Wat leer je?
Je leert te handelen vanuit jouw authentieke leiderschap. Je zult mensen inspireren om te denken en handelen vanuit jouw visie. Je daagt mensen uit om maximaal te presteren en bent daarin zelf het ultieme voorbeeld. Je geeft mensen energie en straalt rust uit, ook in turbulente situaties.

Je gaat:

 • ontdekken wat voor leider je bent
 • je visie niet alleen weten, je gaat je visie leven
 • richting geven door het voorbeeld te zijn
 • een omgeving creëren waarin je medewerkers volledig tot hun recht komen
 • maximaal vanuit je kracht opereren
 • meesterschap ontwikkelen en inzetten
 • jezelf bevrijden van beperkende overtuigingen en externe factoren
 • afrekenen met destructief gedrag

Effectieve aanpak
Na de eerste twee trainingsblokken weet je wat voor leider je bent, en hoe je van plan bent dat uit te dragen. De dagen daarna leer je hoe je dat in de praktijk brengt. Implementatie is doorgaans effectiever wanneer je dat onder begeleiding doet.

Om die reden is gekozen voor een opzet van de training met twee intensieve blokken, gevolgd door ondersteuningsdagen tijdens het implementatieproces. De eerste trainingsblokken zijn voor alle deelnemers gelijk, bij de overige trainingsdagen maken we een onderscheid tussen C-level en middenmanagement. De begeleiding wordt dan ook gegeven op maat.

Het programma
Een langdurige training heeft een langdurig effect, want alleen dan heeft nieuwe kennis de kans om echt te beklijven. Dit programma beslaat dan ook 8 maanden. Voorafgaand aan je deelname heb je een persoonlijk gesprek om te kijken of de training bij je past.

Optimaal leiderschap ervaar je door te luisteren, je boodschap goed over te brengen, feedback te geven, te inspireren, te presenteren en door draagvlak te creëren. Waar we niet mee aan de slag gaan zijn PowerPoint presentaties, modellen en veel theorie. We zullen jouw ervaringen, waar nodig, theoretisch onderbouwen.

Resultaten:

 • je geeft leiding vanuit authenticiteit
 • je bent een katalysator van groei, innovatie en ontwikkeling
 • je bent de kabel van verbinding tussen alle entiteiten binnen en buiten het bedrijf
 • je creëert nieuwe, inspirerende leiders
 • je geeft richting vanuit intuïtie
 • medewerkers handelen vanuit jouw visie, zonder direct te hoeven sturen
 • je bent een permanent rustpunt, ongeacht de omstandigheden

Inschrijven
Deelname geschiedt op basis van een selectie procedure. Je kunt je aanmelden voor een intakegesprek, dan onderzoeken we samen of dit een geschikte training voor je is. Stuur een e-mail ([email protected]) of neem contact op via telefoonnummer 06 291 633 26.